Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  www.gopswlknieszawka.pl

Dane teleadresowe jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice
tel.: 56 622-08-28
tel. kom. 663-384-954
e-mail: gops@wielkanieszawka.pl
adres skrytki ePUAP: / GOPS_WNIESZAWKA

Data publikacji strony internetowej: 05.06.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.06.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • zwiększenie czytelności czcionki,
  • zaznaczenie linków,
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia  15.02.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Beata Borzęcka pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, gops@wielkanieszawka.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu +48 56 622-08-28, +48 56 678 12 12 wew.30; 663-384-954

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce znajduje się w budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej. Jest to budynek parterowy ze schodami przy wejściu i  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Parking jest ogólnodostępny, wyposażony w profesjonalny system monitoringu. a jego nawierzchnia wykonana została w kostce brukowej (tzw. "polbruk"). Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla niepełnosprawnych zostały ulokowane bezpośrednio przy chodnikach prowadzących do podjazdów dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynku Urzędu Gminy oraz budynku B, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Teren przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  jest oświetlony.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny