Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

          

 

 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 50 891 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Przewidywana liczba uczestników Programu to:

Pobyt dzienny - 4 osoby ( 2 dzieci , 2 dorosłych)

Pobyt całodobowy - 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA ( zał. nr 7) oraz wypełnionej przez jednego ze specjalistów: lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka, KARTY POMIARU NIEZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNEJ WG ZMODYFIKOWANYCH KRYTERIÓW OCENY ( zał. nr 6) stanowiących  załączniki do Programu oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Karty, kopię orzeczenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce Tel. 56 622-08-28, 663-384-954

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023


Podsumowanie Programu

W roku 2023 GOPS kolejny raz przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa  - edycja 2023”  kierowany jest do opiekunów  dzieci i osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Opieka wytchnieniowa pomoże odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

W ramach programu OW 

- z pobytu dziennego skorzystały 4 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci do 16 r.ż. Zrealizowano 1350 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Kwota realizacji 42.592,22 zł w tym 835,13 zł koszty obsługi.

- z pobytu całodobowego skorzystała 1 osoba dorosła, zrealizowano 12 dni usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę wpisaną do rejestru właściwego wojewody. Kwota realizacji 2.631,60 zł w tym 51,60 zł koszty obsługi.

 

Całkowity koszt realizacji programu Opieka wytchnieniowa wynosi 45.223,82 zł wraz z 2% kosztów obsługi.

ZAŁĄCZNIKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny