Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

    

 

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminny Wielka Nieszawka do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 67.626 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Asystent pomoże:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu, proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA ( zał. nr 8) oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

                W powyższej sprawie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej   w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice, tel. 56 622-08-28, 663-384-954 gops@wielkanieszawka.pl 

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA-

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

 

 

PROGRAM

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

EDYCJA 2022”

 

 

DOFINANSOWANIE

67.626 zł.

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU

67.626 zł.

 

 

 


W roku 2022 GOPS przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  - edycja 2022”, który finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego.
               Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  - edycja 2022” zakładał wsparcie osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zakładano udział  w  Programie  2 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

W ramach programu ze wsparcia AOON skorzystało 5 osób (3 osoby ze znacznym
i 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Całkowity koszt programu 66.364,49 zł w tym 2% koszty obsługi programu 1.301.25 zł. Wykonano 1676 godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny