Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce  informuje, że w dniu 19 września 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- Pelet lub inny rodzaj biomasy: Dodatek: 3000

- Drewno kawałkowe: Dodatek: 1000

- Gaz LPG: Dodatek: 500 zł

- Olej opałowy: Dodatek: 2000 zł

Komu przysługuje?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

- kocioł olejowy

Do uzyskania dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w terminie do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Ośrodka, bądź za pomocą poczty tradycyjnej.  Jest również możliwość złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

UWAGA

Papierowa wersja jest  do pobrania w siedzibie Ośrodka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r.  poz. 1667)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1967

 Rozporządzenie Ministra Klimatu  i  Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1974)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1974

ZAŁĄCZNIKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny