Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Klub Seniora w Wielkiej Nieszawce

Informacja o projekcie pn "Klub seniora w Gminie Wielka Nieszawka"

Projekt pn. „Klub seniora w Gminie Wielka Nieszawka”, którego beneficjentem jest Gmina Wielka Nieszawka”, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9. 1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Wielka Nieszawka poprzez stworzenie 10 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej dla 10 osób (3 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 60+, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia animacyjne, komputerowe, plastyczne, spotkania z dietetykiem, wyjazdy na basen i do placówek kulturalnych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, zainteresowana udziałem w projekcie
i spełniająca wymagane kryteria dostępu (warunki konieczne): zamieszkuje na terenie Gminy Wielka Nieszawka, przynależy do grupy docelowej, ukończyła 60 lat.

Aby wziąć udział w Projekcie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny, wraz z załącznikami (dokumentacja rekrutacyjna dostępna na stronie internetowej Gminy i GOPS) lub do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i Urzędzie Gminy
w Wielkiej Nieszawce i dostarczyć dokumentację do dnia 20.09.2022 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny