Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

Inspektor ochrony danych 

p. Mirosław Rostkowski

adres e-mail:   iod2@wielkanieszawka.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

a.    Przyznawanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej,
b.    Przyznanie Karty Dużej Rodziny,
c.    Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d.    Obsługa świadczenia wychowawczego (500+),
e.    Obsługa świadczenia rodzinnego i dodatków do świadczenia rodzinnego
f.    Obsługa zasiłków dla opiekunów,
g.    Realizacja wparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
h.    Obsługa wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
i.    Przyznanie dodatku mieszkaniowego,
j.    Przyznanie dodatku energetycznego.
k.    Przyznanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów i prowadzenie postepowań z dłużnikami alimentacyjnymi
l.    Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1.    Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce.
Kontakt:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice  adres e-mail: kierownik.gops@wielkanieszawka.pl  tel.:  56 622 08 28
2.    Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres:    iod2@wielkanieszawka.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie  art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu:
a.    przyznania świadczenia w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
b.    przyznania Karty Dużej Rodziny  na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
c.    wydawania decyzji potwierdzającej prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d.    wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
e.    wypłaty świadczenia rodzinnego i dodatków do świadczenia rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
f.    wypłaty zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
g.    udzielenia wsparcia kobietom w ciąży i rodzinom „Za życiem” na podstawie ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
h.    udzielenia wsparcia rodzinom i pieczy zastępczej na podstawie ustawy            o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
i.    przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy  o dodatkach mieszkaniowych,
j.    przyznania dodatku energetycznego na podstawie ustawy Prawo energetyczne
k.    Przyznania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów i prowadzeniu postepowań z dłużnikami alimentacyjnymi
l.     Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
4.    Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.    Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8.    Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Klauzula obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
                                                                                                        
                                                                                  Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   7-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-14

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny