Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

          

 

 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 28.152 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Przewidywana liczba uczestników Programu to:

Pobyt dzienny - 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Pobyt całodobowy - 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA ( zał. nr 8) oraz wypełnionej przez jednego ze specjalistów: lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka, KARTY POMIARU NIEZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNEJ WG ZMODYFIKOWANYCH KRYTERIÓW OCENY ( zał. nr 7) stanowiących  załączniki do Programu oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Karty, kopię orzeczenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce Tel. 56 622-08-28, 663-384-954 e-mail: gops@wielkanieszawka.pl

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA-

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

 

 

PROGRAM

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA

EDYCJA 2022”

 

 

DOFINANSOWANIE

28.152 zł.

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU

28.152 zł.

 


W roku 2022 GOPS przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  - edycja 2022” oraz programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, które finansowane były ze środków Funduszu Solidarnościowego.

                 Program „Opieka wytchnieniowa  - edycja 2022”  kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności
i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Opieka wytchnieniowa pomoże odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Zakładano udział w programie  w ramach pobytu dziennego - 2 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  i  w ramach pobytu całodobowego - 1 osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach programu OW 

- z pobytu dziennego skorzystały 2 osoby dorosłe, zrealizowano 480 godzin usług opieki wytchnieniowej. Kwota realizacji 14.688,00 zł w tym 288 zł koszty obsługi.

- z pobytu całodobowego skorzystała 1 osoba dorosła, zrealizowano 10 dni usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę wpisaną do rejestru właściwego wojewody. Kwota realizacji 3.060,00 zł w tym 60,00 zł koszty obsługi.

Całkowity koszt realizacji programu Opieka wytchnieniowa wynosi 17.748,00 zł wraz z 2% kosztów obsługi.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny