Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

    

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021, zwany dalej „Programem”.

Program swoim zasięgiem obejmuje nie tylko osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Asystent pomoże:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/  w zakładce Fundusz Solidarnościowy - Komunika o ogłoszeniu programu "Aystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z przystąpieniem Gminny Wielka Nieszawka do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 24.384 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu, proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA ( zał. nr 1) oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

W powyższej sprawie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej   w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice, tel. 56 622-08-28, 663-384-954 gops@wielkanieszawka.pl 

Załączniki:

karta zgłoszenia zał. nr 1

Utworzono dnia 21.07.2021, 12:55

Informacje

Liczba wyświetleń: 243
Utworzono dnia: 21.07.2021

Historia publikacji

  • 08.09.2023 14:35, Administrator
    Edycja strony: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021
  • 08.09.2023 14:34, Administrator
    Edycja strony: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
  • 26.11.2021 14:08, Administrator
    Edycja strony: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021