Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 r.

    

 

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

W związku z przystąpieniem Gminny Wielka Nieszawka do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymaniem na ten cel kwoty łącznej 130 690 zł., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje o możliwości składania wniosku do udziału w w/w Programie. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2021 poz. 573 ze zm. ).

Asystent pomoże:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 9 osób.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu, proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie karty zgłoszenia ( zał. nr 7), karta zakresu czynności (zał. nr 8), klauzula informacyjna (zał. nr 12) oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

                W powyższej sprawie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej   w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice, tel. 56 622-08-28, 663-384-954 gops@wielkanieszawka.pl 

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023