Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice

 

"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

Gmina Wielka Nieszawka za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce do 31 grudnia 2020r. realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020 finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Główną rolą świadczenia usług opiekuńczych jest pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej, kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, a ich dochód nie przekracza 400% obowiązującego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2.804,00 zł, a dla osoby w rodzinie 2.112,00 zł

Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce  ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice lub uzyskać informację pod numerem telefonu 56 622 08 28 lub 663 384 954

Informacje

Liczba wyświetleń: 239
Utworzono dnia: 21.07.2021

Historia publikacji

  • 21.07.2021 12:51, Administrator
    Dodanie strony: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020