Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice

 

Pomoc społeczna

RODZAJE ŚWIADCZEŃ W POMOCY SPOŁECZNEJ

Wśród świadczeń pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje świadczeń: świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 36 zaliczają się:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka za ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, który uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd

Informacje

Liczba wyświetleń: 290
Utworzono dnia: 21.07.2021

Historia publikacji

 • 21.07.2021 09:00, Administrator
  Edycja strony: Pomoc społeczna
 • 21.07.2021 08:57, Administrator
  Edycja strony: Pomoc społeczna
 • 21.07.2021 08:49, Administrator
  Edycja strony: Pomoc społeczna