Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Bon energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Celem bonu energetycznego jest zniwelowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

 Bon energetyczny przysługuje osobom w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym, w którym dochód miesięczny za 2023 r.   nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2. wieloosobowym, w którym dochód miesięczny za 2023 r. nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB), bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu energetycznego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku, gdy wysokość bonu jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje. 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344)  ePUAP
 • tradycyjnie (osobiście) –w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Toruńska 14 w godzinach pracy  Ośrodka.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 56 622 08 28, 663-384-954

Formularz wniosku zostanie opublikowany niezwłocznie po jego udostępnieniu przez Ministra właściwego ds. energii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny